Финансовите нарушения в АПИ вече са в прокуратурата

Асен Василев и Виолета Комитова са внесли сигнали за неправомерно изразходване на средства и сключени договори

Финансовите нарушения в АПИ вече са в прокуратурата

Бившият председател на УС на АПИ Георги Терзийски (вляво) и членът на УС Иван Дорсев

Снимка: Красимир Свраков

688 ~ 2 мин. четене
Глория Христова Автор: Глория Христова

Служебният министър на финансите Асен Василев и регионалният Виолета Комитова сезираха главния прокурор Иван Гешев за действията на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) по разходването на средства от държавния бюджет. В началото на месеца Василев обяви, че пътната агенция е най-големият получател на средства в периода 2019 – 2021 г. Още тогава той посочи, че действията на предишното ръководство на АПИ са „престъпление“ и че порочната практика трябва да бъде дадена на прокуратурата.

Към сигнала са приложени доклади към Управителният съвет на АПИ от директора на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ (ППИ) в Агенцията, които съдържат допълнителни и извънредни задания за ремонти. В тях пише, че към момента дирекцията не разполага с необходимия финансов ресурс за обезпечаване на заданията и „необходимите средства да бъдат осигурени чрез целево финансиране“.

Според министрите решенията на УС на АПИ да възлага изпълнението на дейности при липса на финансови средства за изплащане на извършената работа са приети в отклонение на нормативно установените правила. Причината е, че УС на АПИ няма правомощия да инструктира Министерския съвет какви постановления да приема.

В сигнала се посочват и случаи на значително надхвърляне на прогнозната стойност на договори, сключени по обществени поръчки. Според справка, предоставена от АПИ, Управителният съвет е възлагал допълнителни и извънредни задания, многократно надхвърлящи стойността на сключените договори.

При одобрен бюджет на Агенцията за текущ ремонт и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 млн. лв., тя е възложила дейности на стойност близо 2.9 млрд. лв. От тях 1.45 млрд. лв. са поети ангажименти през 2021 г. и 1.4 млрд. лв. – за 2022 и следващи години.

Посочват се също примери за многократно надвишаване на предоставените от изпълнителите гаранции за изпълнение на договорите, без необходимите допълнителни споразумения. Общо сигналът съдържа 61 папки с допълнителни и извънредни задания, 2 папки с договори за възлагане на текущ ремонт и поддръжка и 6 папки с приложения, включително опис и справки в табличен формат.

Подкрепи Economic.bg