Фонд на ББР ще подкрепя малкия и среден бизнес с 65 млн. лв.

Новото дружество ще предоставя и консултантски услуги на предприятията

Фонд на ББР ще подкрепя малкия и среден бизнес с 65 млн. лв.
Нов фонд с капитал от 65 млн. лв., специално създаден от Българската банка за развитие (ББР), ще подкрепя стартъпите, малките и средни предприятия. Целта е да се повиши конкурентоспособността на бизнеса. Фондът е част от стратегията на държавната банка за насърчаване на българския бизнес в периода 2017-2020 г.

С предоставените му средства новото дружество ще осигурява капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз.

Новият фонд ще може да инвестира в едно предприятие не повече от 10% от собствения си капитал или 6 млн. лв., като така ще може да стане собственик на максимум 34% от капитала на търговското дружество. Приоритетно ще се финансират малки и средни фирми във фаза на растеж, стартиращи предприемачи, социални предприятия, иновации. Фондът ще предоставя също консултантски услуги относно капиталовата структура на малките и средните предприятия и възможностите за инвестиции.

От ББР отбелязват, че според бизнеса в страната ни има достатъчно финансиране за създаване на стартиращи компании, но липсва дялов капитал за растеж. Данни от Европейския инвестиционен фонд сочат, че в България, както и в цяла Европа, доминират сделките в ранните сегменти при стартиране на бизнес и почти липсва дялов капитал във фазата на растеж. Чрез новото си дружество, което ще заработи в началото на следващата година, ББР ще разполага с още един инструмент за подкрепа на българския бизнес и изпълнение на мандата си за запълване на пазарен недостиг.
Коментари: 0