Фонд „Земеделие“ одобри 8.5 млн. лв. за четири национални програми

5.5 млн. лв. са за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

Фонд „Земеделие“ одобри  8.5 млн. лв. за четири национални програми
Държавният фонд „Земеделие“ отпусна общо 8.52 млн. лв. по линия на четири национални програми за подпомагане на земеделски стопани, които ще действат през тази година. По първата схема се предоставят 5.5 млн. лв. за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

Предвидени са и обезщетения за земеделските стопани, които имат загинали при бедствия животни и пчелни кошери. Ще се подпомагат тези от тях, които са включени в регистъра на издадените констативни протоколи за унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия през 2016 г., изготвен от МЗХ. Заделеният финансов ресурс за направлението е 20 хил. лв.

Фондът предоставя и 1.5 млн. лв. по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“.

Субсидиите по четвъртата държавна помощ ще бъдат насочени за подпомогне на стопаните по схемата за качество на производството на семена и посадъчен материал през 2017 г. По нея е утвърден финансов ресурс също от 1.5 млн. лв.

Предстои ДФ „Земеделие” да изготви указания за прилагане на одобрените схеми за държавни помощи.
Коментари: 0