Фонд „Земеделие“ одобри над 1200 проекта на малки стопанства

Големият интерес доведе до ограничаване на бюджета и ранкинг на проектите

Фонд „Земеделие“ одобри над 1200 проекта на малки стопанства
1660 ~ 1 мин. четене

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на фонда. В областните дирекции на Фонда се изготвят и подписват договори с кандидати, чиито инвестиции са получили подкрепа. Субсидията по проектите възлиза общо на близо 27 млн. лева.

До края на седмицата ДФЗ ще одобри още 404 проекта по мярка 6.3, след което ще бъдат подадени към областните дирекции за договаряне.

Припомняме, че заявената субсидия на проектите, кандидатствали по първия прием на подмярката, надвишаваше значително предвидения бюджет от 58.6 млн. лв.. Това наложи преминаване към процедура по ограничен бюджет и ранкинг на проектите.

Чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките стопанства. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели технологичното им обновление, опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Всеки одобрен кандидат получава финансова подкрепа в размер на 29 337 лв. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години и се превежда на два транша. Първият, в размер на 19 558 лв., се отпуска след одобряване на заявлението за подпомагане. Второто плащане e от 9 779 лв. и стига до стопаните след проверка за коректно изпълнение на проекта.

Коментари: 0