Газовата борса удря вече сключените договори с „Булгаргаз“ за 2020 г.

Български фирми се оплакват, че гръцки конкуренти са блокирали капацитета на терминала в Ревитуса

Газовата борса удря вече сключените договори с „Булгаргаз“ за 2020 г.

Снимка: desfa.gr

Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев
Бъдещата газова борса ще засегне вече сключените от „Булгаргаз” договори за доставка на природен газ за следващата година. За това алармираха фирми, потребители на синьо гориво. Според изискванията на обществения доставчик контрактите за доставка на суровината за следващата година трябва да бъдат сключени до края на юни на предходната. Тоест това трябва да се е случило още преди 4 месеца.

Обнародваните на 8 октомври промени в Закона на енергетиката (ЗЕ) обаче заложиха създаването на газова борса у нас, като задължиха „Булгаргаз” да освобождава през следващите години конкретни количества гориво, които да се търгуват на бъдещата платформа.

Сега въпросът е от кои точно количества ще се освобождават предвидените за 2020 г. 2220 МВтч природен газ (около 209 млн. куб. м гориво), след като договорите са сключени. Според Закона „Булгаргаз” има задължение да продава гориво на газоразпределителните дружества (ГРД) и на топлофикациите, което обхваща половината от пазара –  около 1.5 млрд. куб. м синьо гориво годишно. Доставките за останалата половина от пазара са гарантирани с вече сключените преди 4 месеца договори с различните големи индустриални консуматори.

Чии договори ще ореже „Булгаргаз”, питат сега от бизнеса, като посочват, че това не може да бъдат нито топлофикациите, нито ГРД, което значи, че явно ще се посегне на контрактите, сключени с индустриалните потребители на природен газ.

Въпросът трябва да бъде решен преди 9 декември, за когато е насрочен търгът за продажба на първите количества природен газ, които дотогава задължително вече трябва да са били освободени от обществения доставчик.

Вторият проблем, който трябва да бъде решен, е да се осигури безпрепятствен достъп на български търговци на природен газ до регазификационния терминал край Ревитуса, недалеч от Атина. Напълно обновеният със средства на Европейския съюз терминал беше открит миналата година. Тогава  еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу заяви, че терминалът утвърждава Гърция „като врата за доставките на природен газ на един сигурен и взаимосвързан европейски енергиен пазар”, което означава възможност за диверсифициране на доставките не само за Гърция, но и за България, Румъния и региона.

Затова е повече от учудващо, че капацитетът на LNG-терминала в Ревитуса, стопанисван от гръцката компания DESFA, е 100% резервиран за 2020 г. от 4 гръцки компании. Това означава, че български търговци на газ ще трябва да купуват горивото от някоя от тези фирми, а не сами да договарят доставките на LNG от Катар, САЩ или другаде. А купуването на газ от гръцки фирми нито е пазарно, нито ще доведе до реална диверсификация на доставките за България, а само до смяната на един доставчик на газ с друг, коментират пред Economic.bg търговци на синьо гориво. Така цените ще бъдат диктувани от гръцките фирми, които доставят газа на Ревитуса, от което ще страда българската индустрия и всички потребители на горивото у нас като цяло. Още повече, че се оказва, че гърците са отрязали от достъпа до терминала в Ревитуса не само за български фирми, но също и на унгарска компания, търговец на природен газ, което е в категорично противоречие с изискванията на Третия енергиен пакет, коментираха газови експерти.

Несъгласуваната с европейските изисквания регулаторна рамка на газовия пазар в Гърция е позволила на Атина да затвори газовата си инфраструктура само за свои компании – проблем, който трябва да бъде поставен за разрешаване на две нива: първо, от председателя на КЕВР пред гръцкия му колега, и второ - още на следващата среща между премиерите на двете държави, смятат наши търговци на природен газ.
Така че ако не отворят достъпа до Ревитуса, гърците ще имат проблеми с Брюксел, защото засега единствената точка за достъп на България до пазара на LNG е терминалът в Ревитуса.
Коментари: 0