Газовата връзка с Гърция получи последното разрешително

Строителството й вече започна

Газовата връзка с Гърция получи последното разрешително

Гръцкият регулаторен орган за енергетика издаде решение, с което „Ай Си Джи Би“ АД получава лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа (INGS). Лицензът, издаден на 27 юни 2019 г. и официално получен на 18 юли 2019 г., касае гръцката отсечка на газовия интерконектор с Гърция (проект IGB). Лицензът се издава за срок от 50 години и изтича на 27 юни 2069 г., съобщават от компанията.

Лицензът дава право на „Ай Си Джи Би“ АД да започне изграждането на проекта, включително на газопровода и спомагателните съоръжения и оборудване на територията на Гърция.

Получаването на този лиценз представлява огромен напредък, тъй като е последната стъпка към осигуряването на регулаторния режим на проекта IGB и гарантирането на успешен старт на строителството на газопровода на територията на Република Гърция.

Припомняме, че строителството на тазовата връзка официално започна в края на месец май с първа копка. Общите инвестиционни разходи за изграждане на проекта възлизат на 240 млн. евро.

След проведена обществена поръчка за строител на газовата връзка бе избрана гръцката J&P Avax, която ще изгради проекта за 144.85 млн. евро за период от 18 месеца. Тръбите за проекта ще бъдат доставени от гръцката Corinth Pipeworks Industry S.A, а инженер консултант е консорциум между белгийска, италианска и българска фирма - ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ (регистрирана в Австрия), ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД (България) и БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (България). Строителният надзор ще се извършва от ДЗЗД “Еко Бул Контрол” с участници в обединението “Екоинженеринг”, “Бул Строй Контрол Инженеринг” и “Контрол Инженеринг”.

Коментари: 0