ГЕРБ и ДПС предлагат по-дълъг и по-лесен мандат за директорите на БНТ и БНР

Не са посочени мотиви за занижаване на критериите пред кандидатите за генерални директори

ГЕРБ и ДПС предлагат по-дълъг и по-лесен мандат за директорите на БНТ и БНР

Понижени минимални изисквания и по-дълъг мандат за генералните директори на Българската национална телевизия и на Българското национално радио. Това предвижда внесен от депутатите на ГЕРБ Тома Биков и Евгени Будинов и от народния представител на ДПС Велислава Кръстева законопроект с промени в Закона за радиото и телевизията.

Документът предвижда мандатът на генералните директори и на управителните съвети на Българската национална телевизия и на Българското национално радио да бъде удължен от 3 на 5 години.

Другата промяна е от кандидатите за генерални директори на БНТ и БНР да не се изисква петгодишен задължително трудов стаж, а просто 5 години стаж. Това означава, че за ръководните постове вече ще могат да кандидатстват хора, работили 5 години в радио или телевизия без трудов договор.

Вносителите на законопроекта обясняват, че удължаването на мандата на директорите и управителните съвети е продиктувано „от значителните промени, настъпили в обществото за последните 19 години”. Според тях, за да изпълняват успешно обществените си функции, БНТ и БНР „трябва да имат ефективно, стабилно, устойчиво и предвидимо ръководство”.

В мотивите на законопроекта е записано още, че изпълнителните директори и членовете на управителните съвети на БНТ и БНР губят много време докато реално навлязат в същността и подробностите от работата на съответната медия и докато се запознаят с актуалните проблеми и казуси, които стоят пред нея.

 Направено е и сравнение с мандатите на управата на обществените медии в други държави, както съседни на България, така и по-далечни. Данните са представени така, че показват градация на мандатите, но не е ясно по какъв признак са селектирани и подредени страните.

Мотиви за понижението на минималните изисквания на генералните директори на БНТ и БНР пък не са посочени.

Коментари: 0