Фирма получи 35-годишна концесия за добив на варовик край Мездра

Инвестициите в производството трябва да бъдат 3.2 млн. лв., а платената концесия - 1.4 млн. лв.

Фирма получи 35-годишна концесия за добив на варовик край Мездра

Снимка: Pixabay

1996 ~ 1 мин. четене

Концесията за добив на варовици от находище "Равнище-2", участъци "Централен" и "Източен", бе предоставена от правителството на "Йотов стоун" ЕООД за срок от 35 години. Кариерата се намира в землищата на селата Горна Кремена и Върбешница в община Мездра.

Инвестициите, предвидени за обезпечаване на производствената дейност, надхвърлят 3.2 млн. лв. Очаква се концесионните плащания да достигнат 1.4 млн. лв. за срока на действие на договора. Те се разпределят между държавния бюджет и в бюджета на община Мездра. 

Одобрено беше и издаването от министъра на енергетиката на разрешение на "Промат Строй" ЕООД да проучва възможностите за добив на строителни материали в площта "Старата кариера", разположена в землището на Ветрен, община Септември. Разрешението се предоставя за една година. За този срок титулярът ще вложи минимум 63 хил. лв. в проучвателните дейности.

Подкрепи Economic.bg