Инвеститори пренасочват парите си в земеделска земя

Купуването на парцели привлича купувачите с нисък финансов риск и висока доходност

Инвеститори пренасочват парите си в земеделска земя

В търсене на нискорискови финансови инструменти и висока доходност, все повече инвеститори насочват вниманието си към купуване на земеделска земя, твърдят инвестиционни посредници. През последните години на поземлените имоти се гледа вече като на инвестиционен актив, а не просто като на място за произвеждане на земеделска продукция. Характерни за обработваемата земя България са ниската волатилност, високата доходност при нисък финансов риск и не на последно място ниска корелация към традиционни класове инвестиционни активи. Освен това, тя не се влияе от политически и икономически процеси, както са, например, недвижимите имоти, при които последните години се наблюдават резки скокове и спадове.

Според последните данни на Националния статистически институт осреднената цена на декар в България е около 761 лв., като за последните шест години стойността и се е увеличала тройно. Рентата върви средно по 50 лв. за дка. Сметките показват, че при добро планиране при покупката на земеделска земя, доходността може да надхвърли 10%,  дори и ако се налагат допълнителни инвестиции в разработване на даден парцел. Това е значително повече от възвращаемостта при инвестиционните фондове и банките.

Сред най-често срещаните купувачи са и земеделски производители, които искат да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си, твърдят агроексперти. Комасацията увеличава производителността и намалява разходите. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е предпоставка за увеличаване на добивите и за развиване на селско стопанство с висока добавена стойност. Окрупняването на терени помага и за формирането на по-добра цена на земеделските площи. Стойността на комасираните имоти е доста по-висока от средната за даден регион, дори и да се сравняват терени от едно и също землище, категорични са експертите в бранша.  По официални данни на Министерство на земеделието, храните и горите средният размер на земеделските терени у нас е едва 5.5 дка., което е едно от най-ниските нива в ЕС. Общата площ със селскостопанско предназначение е в страната ни е около 52 млн. дка, но тя е раздробена на близо 25 млн. парчета.


За да отговори на засиленото търсене през последните седмици, българската компания за професионално управление на земеделски активи „Агрион“ пусна в продажба допълнителни парцели в цялата страна. Цените са изключително атрактивни и започват от 300 лв./дка. Предвидена е и опция за разсрочено плащане за период от три години, без първоначално самоучастие. Най-сериозен интерес се наблюдава в районите на Варна, Хасково и Монтана, отчитат от ръководството на компанията.  Размерите на парцелите, които все още не са продадени, както и точното им местоположение в различните землища, може да се видят тук.

„Възможността за покупката на поземлени имоти на вноски предизвика сериозен интерес сред потенциалните купувачи и набира все по-голяма популярност“, казаха от „Агрион“. От подобна опция се възползват предимно по-малки земеделски производители, които търсят различни варианти да придобият земеделска земя, без да им се налага да плащат накуп за нея. По този начин те имат възможност да вложат свободните си парите в техника или по-качествени семена, което води до по-ефективно и модерно земеделие.

От разсроченото плащане се възползват и земеделци, които кандидатстват по програмата „Млад Фермер“. Мярката, която е част от Програмата за развитие на селските райони, осигурява финансиране в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро. Все по-често се наблюдава тенденция парцели да купуват и хора, които до този момент не са се занимавали със земеделие. Благодарение на субсидиите от европейските програми и държавните помощи за много начинаещи земеделци обработването на ниви е вариант за докарване на прилични доходи. 
Коментари: 0