Износът ни към ЕС бележи ръст от близо 13%

Увеличението само за април е със същия процент, а стойността на износа през месеца е 3.9 млрд. лв.

Износът ни към ЕС бележи ръст от близо 13%
216 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Износът на България за ЕС се увеличава с 12% за първото тримесечие спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 6.9 млрд. лева. Расте и износът за трети страни с 13.8% през същия период. Това сочат предварителни данни на Националния статистически у

Износ/ внос за ЕС

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Франция и Белгия. Сборно, те формират 69.9% от износа за държавите-членки на ЕС.

Износът за ЕС се увеличава с 11.3% през март, спрямо същия месец на предходната година, като размерът е 2.4 млрд. лв.

За периода януари-март вносът се увеличава със 7.2% спрямо предходната година като най-голям обем са внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Най-голям ръст в износа за ЕС в сравнение с миналата година бележим в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (45%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация“ (44%).

За сметка на горивата, внасяме все повече безалкохолни, алкохолни напитки и тютюн (22%) и изнасяме все по малко – 23.7% по-малко от 2014 г. Най-голямо намаление във вноса се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (36.3%).


Износ/внос за трети страни

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Сингапур, САЩ и Русия, които формират над 50% от износа за трети страни.

Износът на България се увеличава с 12.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.5 млрд. лева, спрямо същия месец на предходната година.

Отдруга страна вносът за първите четири месеца се увеличава с 1,3%, съпоставяйки същия период на 2014 г. (формира 6.2 млрд. лева). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

Вносът на България от трети страни за първите четири месеца на 2015 г. се увеличава с 1.3% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 6.2 млрд. лeвa.  Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация (спад от 6.9% спрямо първите четири месеца на 2014 г.), Турция (спад с 4.5%), Китай (+28%) и Украйна (спад с 28.3%). 

Износът за трети страни до април нараства с 13.8%  до 5.4 млрд. лв. Над половината е за Турция, Китай, Сърбия, Сингапур, САЩ и Русия. Сред основните търговски партньори най-голям е спадът на износа към Русия - с 30 на сто, а към Сингапур - с 14.7 на сто. Износът за Китай остава практически на миналогодишното си ниво, стойността на изнесеното в Сърбия нараства с 36.8%, за САЩ - с една четвърт, за Турция - с над една пета.  

Подкрепи Economic.bg