„Каолин“ взима на концесия находище „Балабана“

Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 11.5 млн. лв

„Каолин“ взима на концесия находище „Балабана“
3137 ~ 2 мин. четене

Компанията за добив и преработка на индустриални минерали „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново получи концесия от правителството за добив от находище „Балабана“.

Дружеството ще добива индустриални минерали – кварц-каолинова суровина от участъците „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“.

Находището се намира в землищата на селата Полковник Таслаково, Грънчарово и Секулово, община Дулово, област Силистра. Концесията се предоставя за срок от 35 години. Според плана през този период концесионерът ще вложи 15.5 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 11.5 млн. лв. и по закон те отиват в бюджета на общината.

Днес Правителството реши да предостави още една концесия на компанията „Пътища и мостове“ ЕООД, гр. Варна, която ще добива строителни материали - пясъци, от находище „Шафкаалан“.

То е разположено в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна. За 35-годишния срок на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 826 хил. Концесионерът предвижда инвестиции за обезпечаване на производствената дейност в размер на над 2 млн. лв.

Промяна на концесията има при находище „Върбешница“, което вече ще се стопанисва от пловдивското дружество „Стоун Лайн М и М“ ЕООД. Компанията поема изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на варовици от находището, след като правителството одобри промяната, поисканата от досегашния концесионер - „Монолит“ АД.

С днешното решение на МС се предвижда в концесионния договор да бъде включено задължение за концесионера да предостави финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на находището и рекултивация на засегнатите земи.  

Находище „Върбешница“ е разположено в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца. Концесионният договор с „Монолит“ АД за добив на варовици е сключен през 2000 г. за срок от 35 г.

Подкрепи Economic.bg