КФН разполага с 11 варианта за определяне на цената на „Гражданска отговорност“

Решението кой от тях да бъде избран е прехвърлено на министерствата на транспорта и на вътрешните работи

КФН разполага с 11 варианта за определяне на цената на „Гражданска отговорност“
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Консултантът по въвеждането на „бонус-малус“ по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на МПС” е изработил 11 възможни сценария за системата. EY представи своя окончателен доклад на Комисията за финансов надзор (КФН), която обаче смята, че в момента не е възможно да се пристъпи към обществено обсъждане на проект на нормативен акт поради изключително големия брой предложени варианти. Комисията е изпратила доклада за мнение до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи.

Всички сценарии са изготвени въз основа на изчисления на данни за българския пазар и отразяват неговата специфика. Въпрос на преценка по целесъобразност е кой от предложените сценарии за система „бонус-малус“ да бъде избран, пише КФН в своето становище по доклада.

Предварителните очаквания са, че на всяко от двете ведомства ще бъде необходим поне един месец, за да проведат своите консултации и да посочат най-подходящия според тях вариант. След като двете министерства заедно с КФН изразят своите предпочитания, ще се пристъпи към разработване на проект на наредба и нейното обществено обсъждане.

Наредбата, която ще въведе системата „бонус-малус“ в България, ще бъде приета съвместно от КФН, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи, като общественото ѝ обсъждане ще бъде инициирано през месец септември тази година.
Коментари: 0