Комисията за финансов надзор обяви конкурс за лого

Наградата за победителя е 5000 лева

Комисията за финансов надзор обяви конкурс за лого
1976 ~ 2 мин. четене

Комисията за финансов надзор (КФН) обявява конкурс за изработване на лого на институцията. Графичният знак следва да бъде съобразен с функциите за надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар и визията на КФН като регулатор на динамичната среда на пазарите от небанковия сектор.

Графичният знак, който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на Комисията за финансов надзор, бланки, печатни материали, визитки, информационни носители, сувенири, албуми, и др.

Условия към проекта на лого на КФН са да бъде подходящ за отпечатване графично (пълноцветно, едноцветно - в черен цвят, едноцветно - в златист/сребрист цвят, линеарно и векторно); да бъде подходящ за отпечатване като пластично изображение. (Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение); да позволява и да изглежда хармонично в комбинация със следния текст: „Комисия за финансов надзор“ и „Financial Supervision Commission“. 

Право на участие в конкурса има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други конкурси. 

Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост. Всеки участник носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Авторското право върху логото, спечелило конкурса, ще бъде прехвърлено в полза на КФН. Авторът на одобрения проект ще получи възнаграждение в размер на 5000 лв. при условията на настоящата обява.

Всеки проект на лого на КФН се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл, като се представят четири варианта – чисто графично изображение без допълнителен текст; изображение в комбинация с текст Комисия за финансов надзор”; изображение в комбинация с текст  Financial Supervision Commission“; изображение в комбинация с текстове Комисия за финансов надзор и „Financial Supervision Commission“. Освен това се представят поотделно по един вариант на абревиатурите „КФН“ и „FSC“.

Конкурсът е явен. Имената на всеки участник, телефон, и-мейл адрес и адрес за кореспонденция да са поставени на гърба на всяка разпечатка.

Всеки участник представя декларация в свободен текст, с която декларира, че е единствен носител на авторското право върху представения проект (за юридическите лица - подпис и печат на представляващия).

Проектите на лого на КФН  трябва да бъдат предадени или изпратени в КФН - София 1000, ул. „Будапеща" № 16, ет. 1, деловодството, Дирекция Връзки с обществеността и протокол, За конкурса за лого на Комисията за финансов надзор най-късно до 25 май 2018 г.   включително.

Подкрепи Economic.bg