Лек ръст на цените на производител през февруари

Основно покачване от 1.1% в преработващата промишленост

Лек ръст на цените на производител през февруари
3722 ~ 1 мин. четене

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари се покачи с 0.7 процента над равнището от януари, според последните статистически данни, публикувани от Националния статистически институт.

Увеличение на цените от 1.1% е регистрирано в преработващата промишленост, в добивната промишленост се забелязва ръст от 0.7%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ покачване от 0.1%.

Индексите на цените на производител, които са ранен индикатор за инфлация и се използват за международни икономически сравнения, измерват средните стойности на движение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия.

На годишна база, индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2015 г. спада с 1.2% в сравнение със същия месец през 2014.

Намаление на цените е регистрирано в преработващата промишленост – с 4.2%, и в добивната промишленост - с 3.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение с 4.2%.

Намаление на цените в преработващата промишленост през февруари 2015 г. спрямо февруари 2014 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 1.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 1.5%, производството на хранителни продукти – с 1.4%.


Нарастване на цените се наблюдава в следните области: производството на напитки и производството на химични продукти – по 2.1%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти – с 2.0%.

Източник: НСИ

Коментари: 0