Лихвите на банките падат през декември 2015 г.

В сравнение с декември 2014 г. лихвите се понижават с 0,01%

Лихвите на банките падат през декември 2015 г.
3731 ~ 3 мин. четене

През декември 2015 г. основният лихвен процент по депозитите и кредитите на бизнеса и домакинствата е 0,01%. В сравнение с декември 2014 г. лихвите падат с 0.01%, а спрямо ноември запазват нивото си или се наблюдава леко повишение при някои от лихвите, отчита БНБ.

Лихвите по депозитите и кредитите за бизнеса и домакинствата падат през декември на годишна база. Спрямо ноември месец на 2015 г. обаче при някои от лихвите има повишение, макар и слабо.

Наблюдава се спад на средния лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през декември 2015 г., спрямо декември 2014 г.  за бизнеса с 0,80 процентни пункта до 0.50 на сто. В евро този процент намалява с 0.75 процентни пункта до 0.62 на сто.

В сравнение с ноември 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.31 процентни пункта, а по тези в евро - с 0.14 процентни пункта.
Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата през декември 2015 г. спрямо декември 2014 г. намалява с 1.15 процентни пункта до 1.48%, а по тези в евро - с 0.99 процентни пункта до 1.17%.

Лихвеният процент на кредитите на бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, през декември 2015 г. намалява с 1.14 процентни пункта до 5.33%, а по тези, договорени в евро - с 1.44 процентни пункта до 4.92%, спрямо същия месец на 2014 г. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 1.47 процентни пункта до 5.3%, а по тези, договорени в евро - с 1.10 процентни пункта до 4.52%.

За домакинствата през декември 2015 г. средният лихвен процент за потребление в левове спада с 0.80 процентни пункта до 11.53%, а по тези в евро - с 1.85 процентни пункта до 6.44% в сравнение със същия период на 2014 г. Лихвата по кредитите за жилища намалява с 0.80 % до 5.44%, а по недвижимото имущество в евро – с 0.66 процентни пункта до 6.03%.

При кредитите за потребление през декември 2015 г. се наблюдава понижаване на Годишния процент на разходите (ГПР) с 0,66 процентни пункта до 12.47%, а по кредитите за потребление в евро - с 1.85 процентни пункта до 7.09%. Изчисленията отново са спрямо същия месец на 2014 г. През декември 2015 г. ГПР по жилищните кредити в левове спрямо декември 2014 г. спада с 0.86 процентни пункта до 5.91%, а по жилищните кредити в евро - с 0.81 процентни пункта до 6.54%, отчита БНБ.


Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 3 години, постигната на вторичния пазар, през декември 2015 г. Спрямо същия месец на 2014 г. намалява с 0.49 процентни пункта до 0.31%, а при ДЦК с матуритет пет години - с 1.05 процентни пункта до 0.46%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през декември 2015 г. е 2.43%. Спрямо същия месец на 2014 г. той намалява с 0.53 процентни пункта, а спрямо ноември 2015 г. - с 0.56 процентни пункта.

Припомняме, че лихвите по сделките на междубанковия пазар също паднаха.  Те стигнаха до отрицателни нива, а на 5 януари, ден след въвеждането на отрицателна лихва по свръхрезервите на банките при БНБ, те се понижиха до минус 0.3%. На следващия ден ставката бе коригирана до минус 0.09 на сто.

Подкрепи Economic.bg