1247 лв. е средната брутна работна заплата в страната за март

Вижте в кои икономически дейности работещите са взимали най-високи заплати

1247 лв. е средната брутна работна заплата в страната за март

Снимка: Economic.bg

6568 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Средната брутна месечна работна заплата в страната през март е 1247 лв. За февруари тя е била 1184 лв., а за януари - 1192 лв., сочат данни на НСИ.

През първото тримесечие на година тя нараства с 3,2% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. В сравнение с първото тримесечие на миналата година, ръстът е 12,2%.

Най-голямо увеличение на средното месечно възнаграждение е регистрирано в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 11,4%, "Други дейности" - със 7,8% и "Административни и спомагателни дейности" - с 6,4%.

С най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие са наетите лица в следните икономически дейности:

- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 930 лева 
- „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 994 лева 
- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 877 лева

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 

- „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 729 лева 
- „Други дейности“ - 898 лева 
- „Строителство“ - 920 лева

В обществения сектор средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. нараства с 10,7%, а в частния - с 12,6%.

В края на 2019 г. новонаетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с  26,3 хил. души, или с 1,1% повече спрямо края на декември 2018 г., като достигат 2,32 млн. Най-голямо увеличение на наети лица е регистрирано в икономическите дейности " Култура, спорт и развлечения" (5,9%), "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" (4,3%) и "Селско, госрко и рибно стопанство" (4,0%). 
Коментари: 0