Мария Габриел и Комитетът на регионите стартират иновационен регионален план

Той ще позволи на двете институции да задълбочат синергията между наука, иновации, образование и културата в ЕС

Мария Габриел и Комитетът на регионите стартират иновационен регионален план

Снимка: Красимир Свраков

Мария Габриел, европейски комисар по научни изследвания и иновации, обяви заедно с Апостолос Цицикостас, председател на Комитета по регионите, стартирането на нов съвместен план за действие, който ще позволи на двете институции да работят заедно през следващите 2 години за задълбочаване на синергията между наука, иновации, образование и културата в целия Европейски съюз.

Това е ясен знак за намерението на властите в ЕС да търсят пряко партньорство с колегите си на местно и регионално ниво, без които преодоляването на стари пропуски би било немислимо, пише европейският портал TheMayor.EU. Този план ще бъде основен градивен елемент на Европейската стратегия на знанието.

Новият програмен период на ЕС вече показа признаци на сериозни амбиции за по-добро сближаване и интеграция, стимулирани и от изричната необходимост от динамични действия след пандемията от коронавируса.

„Нашата цел е да подобрим иновативния капацитет на регионите, градовете и по-малките населени места чрез 26 конкретни инициативи в сътрудничество с регионалните и местните власти и европейските граждани. Те ще допринесат за подобряване на качеството на образователния и тренировъчния процес, развитието на уменията и компетенциите на гражданите, отговаряйки на новите реалности, свързани с дигиталната трансформация. Никой няма да бъде изоставен - заедно с регионите можем да допринесем много за това“, каза Мария Габриел.

Това е в съответствие с общото желание на Комитета по регионите да играе по-голяма роля при взимането на решения за трансформационните политики, които засягат всички краища на континента.

26-те инициативи, на които се позова комисар Габриел, са разделени в 4 приоритетни раздела, като всички те се стремят да ангажират тясно местните власти в процесите по финансиране, подкрепа, насърчаване и разпространение на иновациите.

Идеята на този план за действие е в идеалния случай да се намалят и да се преодолеят пропуските, които съществуват, когато става въпрос за научни изследвания и иновации на континента, като се премести фокусът от няколко традиционни клъстерни области към по-равномерно разпределение. Това ще позволи на всички европейски граждани да се възползват по-равномерно и едновременно от предимствата на цифровия преход.

Коментари: 0