Мария Габриел обяви нов план в областта на цифровото образование

Сред приоритети й са борбата с незаконното съдържание и по-безопасния интернет за децата

Мария Габриел обяви нов план в областта на цифровото образование

Снимка: Красимир Свраков

1644 ~ 2 мин. четене

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви нов план за действие в областта на цифровото образование. Сред основните приоритети, които си поставя, са борбата с незаконното съдържание и постигането на по-безопасен интернет за децата.

С новия План за действие в областта на цифровото образование отразяваме поуките от кризата с Covid-19, но и предлагаме нови мерки за създаване на ефективна екосистема за цифрово образование и подобряване на уменията, нужни за цифровия преход“, написа Мария Габриел във Facebook профила си.

Сред ключовите инициативи на еврокомисаря са Connectivity4School за по-добра свързаност на училищата, включително в селските и планинските райони, създаване на рамка за висококачествено цифрово образователно съдържание и европейска платформа за споделяне на сертифицирани онлайн ресурси (масови отворени онлайн курсове).

Предвиждат се и европейски академии за учители по програма „Еразъм+“ в подкрепа на професионалното развитие на педагозите. Освен това ще бъде създадена нова европейска награда за отличилите се с новаторство в преподаването. Ще се разработят и етични насоки относно изкуствения интелект (AI) и използването на данни в преподаването и ученето.

Сред останалите приоритети за развитието на дигиталното образование, които си поставя българският еврокомисар, са разработване на учебни ресурси в областта на изкуствения интелект за училища и доставчици на услуги в областта на професионалното образование и обучение, както и разработване на насоки за насърчаване на цифровата грамотност и борбата с дезинформацията онлайн чрез образование и обучение.

Какво още предлага Мария Габриел?

  • Нов Европейски сертификат за цифрови умения;
  • Предложение за препоръка на Съвета за подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението;
  • Насърчаване на участието на жените в образованието и обучение, свързано с инженерните и техническите науки (STEM);
  • Създаване на Европейски център за цифрово образование и мрежа от национални цифрови центрове за свързване на националните органи, частния сектор, експертите, доставчиците на образование и обучение и гражданското общество.

Цифровото образование не може и няма за цел да замени изцяло присъствения учебен процес. Но трябва да намерим най-добрия начин да съчетаем виртуалното и присъствено учене и мобилност, така че да можем адекватно да се адаптираме във всички ситуации“, каза още Габриел.

Очаква се на 10 декември да бъдат дискутирани инициативите на Европейското образователно пространство и новия План за действие в областта на цифровото образование. „С министрите от държавите членки и основни заинтересовани страни ще обсъдим практическото приложение на заложените мерки за преодоляване на последиците от кризата и адаптиране на образованието към цифровата ера“, пише още българският еврокомисар.

Подкрепи Economic.bg