МФ пласира 10,5-годишни облигации на стойност 100 млн. лв.

Най-много държавни ценни книжа на аукциона придобиха банките

МФ пласира 10,5-годишни облигации на стойност 100 млн. лв.

Министерството на финансите пласира дългосрочни държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар при ниска доходност и сравнително висок интерес.

Финансовото министерство продаде успешно 10,5-годишни облигации с номинална стойност 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 2,41%.

За сравнение, на проведения на 25 януари първи аукцион за емисията беше отчетена доходност в размер 2,58%, съобщиха от финансовото министерство.

Общият размер на подадените поръчки достигна 233,1  млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,33. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 228 базисни пункта. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 49,91%, следвани от пенсионните и гаранционните фондове с 30,98%, застрахователните дружества с 10%, инвестиционните посредници с 5,61% и други инвеститори с 3,50%.

Коментари: 0