МОН организира ученически практики с икономическа насоченост

В обученията могат да участват ученици над 16 години, които учат в професионални гимназии или училища с паралелки за професионална подготовка

МОН организира ученически практики с икономическа насоченост

Снимка: Unsplash

456 ~ 1 мин. четене
Таня Германова Автор: Таня Германова

Над 2500 ученици ще участват в практически занятия от приоритетни направления, които са важни за развитието на икономиката. Такива са машиностроенето, строителството, електрониката, електротехниката, енергетиката, транспортните услуги и др. Възможността се предоставя чрез новия проект на Министерството на образованието и науката (МОН) „Ученически практики - Фаза 2“, а в обученията в реална работна среда ще се включат над 11 600 ученици от цяла България, съобщават от образавотелното министерство.

В обученията могат да участват ученици над 16 години, които учат в професионални гимназии или училища с паралелки за професионална подготовка. Занятията ще бъдат ръководени от 340 учители и представители на бизнеса и науката.

Отделно се предвижда да бъдат създадени 344 учебно-тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи или втори гимназиален етап. Звената ще се оборудват със специални софтуери, на които учениците ще могат да се упражняват. Заложено е поне половината от създадените учебно-тренировъчни фирми да поканят експерти от бизнеса и учени да водят обучения.

„Ученически практики – 2“ е на стойност 10 553 013 лева и е с продължителност 29 месеца. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. Чрез проекта ще бъдат подобрени практическите умения на включените ученици и ще се засили партньорството между училищата, работодателите и научните среди.

Проектът продължава успешните дейности на „Ученически практики – Фаза 1“. В него участваха 78 училища и 250 предприятия. Над 8350 ученици успяха да подобрят практическите си умения. След реализацията на първата фаза на проекта се отчита увеличение на приема в професионалното образование и повишен интерес към някои специалности.

Подкрепи Economic.bg