Moody's присъди оценка BAA2 на България

Той е за Глобалната средносрочна програма на страната ни за емитиране на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари

Moody's присъди оценка BAA2 на България
3632 ~ 2 мин. четене

Международната рейтингова агенция Moody`s даде предварителен рейтинг Baa2 на България със стабилна перспектива. Рейтингът се отнася до Глобалната средносрочна програма на страната ни за емитиране на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

Присъденият рейтинг потвърждава текущата кредитна оценка по суверенните облигации на България и е необходимо условие за регистриране на средносрочната програма на Люксембургската фондова борса.

Средносрочната програма предоставя на Република България, като емитент, възможност за прилагане на гъвкав подход при избора на дългови пазари, инструменти, срочност и валути. Средствата, получени при осъществяване на средносрочната програма, ще бъдат от съществено значение при осигуряване на необходимия финансов ресурс през периода 2015-2017 г. за рефинансиране на държавния дълг, за покриване на очакваните бюджетни дефицити, както и за гарантиране нивото на фискалния резерв.

Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. eвро, като общият обем на траншовете за всяка съответна година ще бъде ограничен до лимитите за поемане на държавен дълг, определени в годишните закони за държавния бюджет на Република България. Съгласно параметрите на Средносрочната бюджетна прогноза, очакваният размер на погашенията по държавния дълг за периода 2015-2017 г. възлиза на около 6 млрд. евро. Остатъкът от очакваните постъпления от програмата се планира да бъде използван за финансиране на бюджетен дефицит. Договорите по програмата - Договор за дилърство, Договор за агентство и Акт за поемане на задължения - предстои да бъдат внесени и ратифицирани от Народното събрание. Рейтингът по програмата е предварителен, а рейтингите по предстоящите емисии по нея ще бъдат окончателни след провеждането им.

Анализаторите от Moody`s отбелязват, че рейтингът на програмата отразява от една страна перспективата на страната за нисък икономически растеж и предизвикателствата пред банковата система, а от друга отбелязват стабилната фискална позиция, ниския държавен дълг и устойчивите нива на фискалния резерв. Moody`s отбелязва, че в перспектива рейтингът може да бъде повлиян позитивно от редуциране на влиянието на неблагоприятни външни фактори. Това е възможно при евентуално присъединяване на страната във ВМ2, или при доказано намаляване на дела на външния дълг в брутния вътрешен продукт.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg