На БФБ войниците следват генералите

SOFIX се намира близо до върха от 2014 г., но за поредна седмица не успява да го преодолее

На БФБ войниците следват генералите
1008 ~ 2 мин. четене
Автор: Петър Пешев

Изминалата седмица бе добра за регулирания български капиталов пазар. Индексите, изчислявани от БФБ нараснаха между 1.7 и 5% за седмицата, с изключение на понижаващия се с 0.4% индекс BGREIT, който следи акциите на дружествата, секюритизиращи имоти. Стойността на SOFIX нарасна с 1.7% на седмична база и с 3.6% от началото на годината. Доходността на по-широките BGBX40 и BGTR30 е по-висока, както на седмична база, така и от началото на годината (за справка вж. долната графика). Това е сигнал, че възходящото движение е всеобхватно и се разпростира извън SOFIX-дружествата, т.е. войниците следват генералите. SOFIX се намира близо до върха от 2014 г., но за поредна седмица не успява да го преодолее, като засега се колебае около ключовото ниво от 600 пункта.

Фиг. 1. Изменение на основните борсови индекси на БФБ

 

Данни източник: БФБ (към 24.02.2017)

Сред членовете на SOFIX акциите на „Неохим“, „Химимпорт“, ЦКБ, „Холдинг Варна“, „Индустриален холдинг България“ и Индустриален холдинг България“ поскъпнаха между 3 и 8 %, докато „Адванс Терафонд“, „Монбат“ и „кк. Албена“ намалиха пазарната си оценка в диапазона 1-1.6% за седмицата.

Основен принос за по-доброто седмично представяне на широкия BGBX40 е поскъпването между 6 и 12% на акциите на ЦКБ, Еврохолд България, Индустрален капитал холдинг, Индустриален холдинг България, Алкомет и Евроинс. Именно акциите на Евроинс и Еврохолд могат да бъдат обявени за акции на седмица, заради опита им да наваксат изоставането си спрямо блуч-чип акциите. От индекса най-слабо се представиха акциите на „кк. Албена“, „Булгартабак холдинг“, „Сирма груп холдинг“ и „Синергон холдинг“, поевтинявайки в диапазона 1-6%.

В началото на седмицата борсово търгуваният фонд Expat SOFIX ETF получи поръчка за записване на 1 млн. нови дяла от чуждестранен инвеститор, с което нетната стойност на активите на фонда прехвърли 27 млн.лева. През седмицата от дружеството обявиха, че са получили разрешение от британския финансов регулатор Financial Conduct Authority за предлагане за търговия на пазара във Великобритания. Съвсем скоро търгуващите на Лондонската фондова борса ще имат достъп до българския капиталов пазар посредством инвестиция в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, който следва представянето на индекса SOFIX.

Почти нулевите депозитни доходности, повишаващите се възнаграждения на заетите, намаляващата безработица стимулират инвестициите в имоти и акции. Ръстът в цените на акциите и имотите, чрез ефектът на богатството от своя страна допринася за допълнително нарастване на потребление и инвестиции, респ. БВП на човек от населението и за намаляване на безработицата. През 2016 г. възвращаемостта на инвестиции в акции, търгувани на Българска фондова борса бе близо 30% в номинално изражение, измерено чрез изменението на SOFIX. Доказано е, че инвестиционната активност е функция в не малка степен от предходните доходности за съответния пазар, т.е. налице е инерционност. Високата доходност за 2016 г. и от началото на годината са фактор за привличане на все повече инвестиции в акции на БФБ. Разбира се, все още участниците са малко на брой, както липсва и чуждестранният инвеститорски интерес, но ако възходящото развитие на БФБ продължи, то инвестирането на родната борса ще стане все по-популярно.

Подкрепи Economic.bg