На първо четене: Плащанията в брой - до 5000 лв.

Според вносителите предложеният праг е в съответствие с наложилата се практика в другите държави членки на ЕС, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро

На първо четене: Плащанията в брой - до 5000 лв.
Намалява се прагът за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5 000 лв. Това реши парламентът реши с промените в Закона за данък върху добавената стойност на първо четене, предаде БГНЕС. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, с които да се намали прагът за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5 000 лв. 

Според вносителите предложеният праг е в съответствие с наложилата се практика в другите държави членки на ЕС, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро. 

Освен това промените целят и данъчно задължените лица да се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. 

Според вносителите от Министерски съвет това предложение цели да противодейства на лицата, които избягват регистрация по ЗДДС при извършване на облагаема дейност за определен период от годината. 

Предлага се в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация, или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса, данъчно задължените лица да бъдат дерегистрирани по закона служебно от органите по приходите.
Коментари: 0