Над 300 микропредприятия са подкрепени по програма Прогрес на ББР

Средният размер на сделките е 12 000 евро

Над 300 микропредприятия са подкрепени по програма Прогрес на ББР
460 ~ 1 мин. четене

Повече от 300 микропредприятия и земеделски производители са се възползвали от възможностите за кредитиране и лизинг чрез он-лендинг програмата на Българската банка за развитие по Механизма Прогрес на ЕИФ.  Програмата, която приключи през юни, позволи да се предостави финансиране в размер на над 4 млн. евро, при среден размер на микро-сделка от 12 000 евро.

Голяма част от дружествата са стартиращи и имат финансова история до 2 години. Най-застъпените бизнес сфери, в които работят подкрепените прохождащи фирми, са селско и горско стопанство, търговия и транспорт. Благодарение на финансирането по „Прогрес“ са подпомогнати и редица компании в областта на маркетинга и консултантските услуги, проучването на пазари и обществено мнение, производството на био плодове и зеленчуци, логистиката и др. Сред тях има и такива, предлагащи иновативни продукти и услуги. Сред успешните проекти, подкрепени от програмата на ББР, е и производството на екстравагантните български чанти „Клошар“, които са хит в сайта на италианския "Вог".

Програмата за индиректно финансиране стартира в края на 2015 г. и установи сътрудничество на ББР с първите он-лендинг партньори – небанкови финансови институции в лицето на „СИС кредит“, „Транслизинг“, „БЛ Лизинг“, „ТС Лизинг ауто“ и „Д лизинг“. Подкрепа при формирането на портфейла от микросделки оказаха също „Ти Би Ай Банк“ и Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”.

Финансирането на програмата се предоставя по Европейското улеснение за  микрофинансиране Прогрес, създадено през 2010 г. Целта му е да увеличи размера на средства в държавите-членки за финансиране на микро-сделки на стойност до 25 000 евро – с цел започване или доразвиване на малък бизнес.

Подкрепи Economic.bg