НАП започва да звъни на длъжници

1039 лица дължат на бюджета над 7,2 млн. лева

НАП започва да звъни на длъжници

Снимка: Стоян Йотов

256 ~ 2 мин. четене

НАП започва да се обажда на длъжници към бюджета. 1 039 лица, които не са платили в срок декларираните от тях задължения по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), ще получат обаждане от приходната агенция, съобщават от столичната дирекция на ведомството. Общият размер на задълженията им към бюджета по подадените годишни декларации по ЗКПО е 7 297 228 лв.

Позвъняванията вече са в ход и обхващат длъжници, регистрирани на територията на град София и в областите София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Проведените досега кампании са доказали, че телефонният контакт е ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да внесат доброволно дълговете си към бюджета.

От НАП напомнят, че невнасянето на задължението в 14-дневен срок след позвъняването води до стартиране на процедура за обезпечаване и принудително събиране на дълговете. Преимуществено се използват бързо ликвидни способи - налагане на запор върху банкови сметки, вземания от трети лица, включително работодател /ако длъжникът е физическо лице/. Ако в двуседмичен срок след позвъняването постъпи плащане или длъжникът даде обезпечение, към запор няма да се пристъпва.

След проведената през юли телефонна кампания насочена към регистрирани в НАП София лица с просрочени задължения по ЗКПО, в бюджета са постъпили общо 2 393 503 лв., като 1 114 899 лв. от тях са задължения по ЗКПО. От селектираните за кампанията 2 539 длъжници, с общ размер на задълженията по ЗКПО 3 533 402 лв., 777 са погасили изцяло задълженията си. За невнесените след обаждане по телефона просрочия, публичните изпълнители при ТД на НАП София са наложили обезпечителни мерки на 296 длъжници, образувани са и 106 изпълнителни дела. Веднага след предприетите действия в хазната са постъпили още 535 166 лв. просрочени плащания.

Предстои да бъдат проведени още информационни телефонни кампании до края на годината, както и срещи с длъжници на НАП, като целта им е да се стимулира доброволното изпълнение на просрочените задължения.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"


Подкрепи Economic.bg