Нашите кредити пасват като ръкавица на земеделския бизнес

Светла Боянова:

Нашите кредити пасват като ръкавица на земеделския бизнес

Снимка: Агрион Финанс

704 ~ 4 мин. четене
Автор: Ния Илиева

Светла Боянова е изпълнителен директор на “Агрион Финанс” – водещо специализирано дружество за финансиране на дейности в сектор земеделие . Тя е родена в гр. Сливен. Притежава магистърска степен по счетоводство и контрол и по маркетинг от Стопанската академия в Свищов. Кариерният ѝ път е изцяло свързан със сектор земеделие, в който от 2006 г. насам заема различни ръководни постове. Светла Боянова работи в “Агрион” от 2013 г., а през 2016 г. ръководената от нея “Агрион Финанс” бе отличена в категорията “Земеделие” на конкурса “Мистър и Мисис Икономика”, организиран от списание „Икономика” и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Г-жa Боянова, през тази година „Агрион Финанс“, финансиращото дружество на лидера в поземлените отношения, „Агрион“, навършва 5 години. Каква е равносметката Ви за този период?

С гордост мога да кажа, че за тези 5 години “Агрион Финанс” успя да се наложи сред лидерите на пазара на небанковото финансиране за селското стопанство. Формулата, която заложихме в началото, беше бързи, изгодни и достъпни кредитни продукти с персонално отношение към клиента. Това очевидно пасна като ръкавица на земеделския бизнес.

Предимството ни е, че нашите кредитни и лизингови продукти са разработени специално спрямо нуждите на агросектора, които ние, като лидер на пазара, познаваме най-добре. Предлагаме не само лизинг на земя, но и финансиране на земеделските производители за оборотни средства и инвестиционно предназначение. Стремим се да обхванем всички дейности и процеси при земеделските стопани, при които имат нужда от финансови средства. Ключово предимство на компанията е, че нашите услуги са наистина бързи - обикновено срокът между кандидатстването и получаването на сумата е няколко дни. За разлика от банките, бюрократизмът е намален до минимум, а документите са много по-малко.

Кое беше най-голямото предизвикателство през този период?

Най-голямото  предизвикателство пред нас беше в самото начало да убедим земеделците, че има алтернатива на традиционното банково финансиране. Познавайки сектора, предложихме продукти, изцяло приложими и в полза на бизнеса. Земята, например, може да се закупи и на лизинг, с вноски, съобразени по размер и периодичност с приходите и желанието на клиента, без утежняване с първоначални плащания за самоучастие, такси и други подобни. Всъщност, всеки земеделски имот може да бъде закупен и на лизинг, като по този начин се освобождават оборотни средства за всички, които са решили да инвестират в земеделие.

Ръстът на клиентите през последните години показва, че те ни повярваха така, както ние вярваме в тях – хората, които изграждат селското стопанство на страната. Продължаваме да работим в тази насока, за да улесним максимално своите клиенти. Вярвам, че успехът на компанията се дължи именно на факта, че предложихме атрактивни и смислови финансови алтернативи на земеделеца - независимо от кой сектор е и колко е голям.

Субсидии или смислени и навременни финансови услуги - кое е по-важно за земеделеца?

Българското земеделие у нас продължава да е подпомагано със субсидии. Но смятам, че финансовата култура на фермерите е добра и те винаги  се интересуват по какъв начин ползваните от тях кредити ще се отразят на разходите и плащанията им в бъдеще. Вярвам, че по-далновидните стопани ще пренастроят бизнеса си, залагайки на субсидиите като допълнителна подкрепа, а не като на основен стълб за тяхното развитие. Устойчивото развитие на сектора задължително минава и през по-интензивен процес на комасация. Като цяло модернизацията на производството е неотменна част от бъдещето, при което фермерите могат да разчитат изцяло на нас за подходящи финансови решения.

Кой от продуктите, предлагани от “Агрион Финанс”, е най-търсен?

Най-търсените продукти за финансиране са тези, при които се дава възможност на земеделците да си закупят земята, която обработват, или за увеличаване на земеделските площи при възможност за разширяване на дейността. Най-популярният ни продукт, разбира се, е лизингът на земя. Този продукт дава възможност на земеделските производители да закупят желаните имоти сега, без да утежняват бизнеса си финансово и да плащат на удобни за тях вноски и периоди.  Така им се дава възможност да планират спокойно бъдещите разходи и плащания и да се развиват. Освен лизинга съществуват и други продукти, като например универсалният ипотечен кредит, който е с по-дълъг период на изплащане, кредитът за оборотни средства – за покриване на плащания за торове, семена и препарати. Инвестиционното финансиране се използва за покупка на техника, нови производствени бази и оборудване. Тегленето на подобен тип кредити се дължи на три основни фактора - желанието за подобряване на конкурентоспособността на земеделските стопанства, покриване на самоучастието в кандидатстване за проекти по ПРСР и започналия процес по въвеждане на иновации в бизнеса. За кредитите ние предлагаме финансиране до 80% от стойността на обезпечението, а за лизинга - дори 100%.

Споменахте лизинга за покупка на земя - доколко подобен финансов продукт е познат за фермерите?

Лизингът им позволява да закупят допълнително  земя на цената ѝ в момента, плащайки я на вноски в определен период от време. Масовата практика е финансиращите дружества да отпускат до 80% от оценката на заложения актив. Ние в “Агрион Финанс” предлагаме 100% финансиране. Това на практика означава, че ако нашата оценка за актива съвпада с договорената цена на земята, то фермерът не се налага да влиза с първоначална вноска в сделката и да осигурява самоучастие, а директно започва да си погасява лизинга. Така помагаме на земеделците да оптимизират разходите си и те се чувстват по-спокойни да правят дългосрочни инвестиции в парцелите, които желаят да закупят. Интересът към подобен тип финансови продукти винаги е голям.

Какви са прогнозите ви за развитието на земеделието през 2021 г.?

Както се вижда и от официалната статистика за банковото кредитиране в селскостопанския сектор, кредитите за земеделие се увеличават. Засилването на този апетит показва, че фермерите имат планове за разрастване и развитие, което само по себе си е добра новина.

В същото време през тази, а и сигурно през следващите години, има нови предизвикателства. Пандемията, климатичните проблеми, проблемите с напояването ще поставят нови трудности пред фермерите. Затова смятам, че гъвкавите форми на финансиране, които дават свобода на земеделските стопани да се развиват, са бъдещето. Вероятно тези предизвикателства ще ги направят и по-консервативни.

Нашата философия ще продължи да бъде същата, както и досега -  да съчетаем сигурността и доверието на традиционното кредитиране през голяма финансова институция с по-гъвката и улеснена процедура за кандидатстване, оценка и усвояване на средствата. Целта ни и през 2021 г. остава да гарантираме на колкото се може повече фермери достъп до финансов ресурс бързо и лесно.

Коментари: 0