Нови промени в мярката „Заетост за теб”

Чрез тях Агенцията по заетостта цели да облекчи условия по кандидатстване и да я направи по-допустима за бизнеса

Нови промени в мярката „Заетост за теб”

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Агенцията по заетостта променя мярката „Заетост за теб”, за да облекчи и удовлетвори нуждите както на бизнеса, така и на безработните, информират от Агенцията по заетостта. От утре, 27 ноември, работодателите и търсещите работа вече ще могат да се възползват от облекчените условия на мярката, които включват следните промени:

- Увеличава се субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца;

- Намалява се ангажиментът на работодателите да запазват 75% от новонаетия персонал за време, равно на половината от периода на субсидираната заетост. До този момент условието на АЗ беше работодателите да запазят заетите работни места за целия период на субсидираната заетост;

- Увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин:

  • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
  • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
  • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
  • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

Агенцията по заетостта информира още, че право на подкрепа по мярката имат и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бюджетът на проекта е 160 млн. лв., разпределен на квотен принцип по области съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой работодатели от съответните общини.

От агенцията информират, че електронни заявки по новите условия ще могат да се подават от утре, 27 ноември.

Освен това от АЗ заявяват, че всички работодатели с вече активни договори за осигуряване на заетост също ще могат да се възползват от новите възможности, като подпишат Допълнително споразумение. За чиято цел трябва писмено да уведомят съответната дирекция на бюрото по труда, където могат да получат и допълнителни указания.

Но ако работодателите искат да разкрият допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите стойности за тях спрямо новите условия на проекта), ще трябва да подадат нова електронна заявка, считано от 27 ноември 2020 г.  

Одобрението или неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа „първи по време, първи по право” до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област, информират от агенцията. И поясняват, че на официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта и  впоследствие регулярно – одобрените и неодобрени работодатели, както и списък на резервите.

Коментари: 0