Строителството расте с 5.1% през януари

Строителството расте с 5.1% през януари

Снимка: Economic.bg

680 ~ 1 мин. четене
Индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 5.1% над равнището от предходния месец, сочат предварителните данни за януари на Националния статистически институт (НСИ). Националната статистика отчита увеличение от 24.2% на строителната продукция през януари в сравнение със същия месец на 2017 г. На месечна база през януари 2018 г. индексът на произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец, като нарастването на продукцията от сградното строителство е с 5,3%, а от гражданското/инженерното строителство - с 4,8%. На годишна база ръстът на строителната продукция през януари 2018 г., изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 31.6%, а при гражданското/инженерното - с 15.5%.
Подкрепи Economic.bg