НЗОК: Носете здравната си книжка по време на почивка

Пътуващите в ЕС трябва да извадят Европейска здравна карта

НЗОК: Носете здравната си книжка по време на почивка

Почиващите в България здравноосигурени лица трябва да носят здравните си книжки със себе си, когато пътуват в страната. За това призовават от Националната здравноосигурителна каса.

От институцията обясняват, че документът дава право да се получи здравна помощ от всеки общопрактикуващ лекар или лечебно заведение, които имат договор с касата.

Препоръчително е пътуващите в страни от Европейския съюз да имат издадена Европейска здравна карта.

От Касата напомнят, че хронично болните могат да получат лекарствата си във всяка аптека на територията на страната. Същото важи и при нуждата от лекарска помощ. Всеки дентален лекар, който работи с касата, може да ви помогне, ако носите здравно осигурителната си книжка.

Приемът в болница може да стане като пациента отиде директно в лечебното заведение. Заплаща се потребителска такса от 5.80 лева на ден. Спешната и неотложната помощ са безплатни за пациентите.

Пътуващите на територията на ЕС получават здравна помощ срещу документ, който удостоверява, че са осигурени в България. Това може да бъде европейска здравна карта или временно удостоверение, което я замества. Картата се издава във всеки клон на ДСК в срок от 15 дни, а удостоверението в районните здравни каси в срок от два дни.

Коментари: 0