Одобриха временния синдик с голямо мнозинство

Само \"Атака\" не подкрепи промените в Закона за банковата несъстоятелност

Одобриха временния синдик с голямо мнозинство
96 ~ 3 мин. четене

С голямо мнозинство на почти всички партии Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за банковата несъстоятелност, които създават фигурата на "временен синдик". Такъв ще влезе в Корпоративна търговска банка.

Всички партии, с изключение на "Атака", подкрепиха текстовете. Групата на Волен Сидеров днес се въздържаха при гласуването, а всички останали гласуваха "за". При приемането на промените в зала бяха едва 92 народни представители, като "за" гласуваха 88 от тях, а 4-ма от "Атака" се въздържаха, съобщава БГНЕС.

Промените бяха анонсирани в Народното събрание от премиера Бойко Борисов преди седмица, след което на няколко заседания на работна група с участието на управляващи и опозицията бяха оформени и анонсирани като единодушно подкрепени. Вчера председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова заяви, че очаква временен синдик да влезе в КТБ още до края на следващата седмица.

Временният синдик ще се назначава от съда по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете и ще се отчита пред министъра на финансите. Той ще публикува отчетите си и на страницата на Фонда за гарантиране на влоговете. Временният синдик ще има правомощия да представлява банката с отнетия лиценз и с неговото назначаване се прекратяват правомощията на квесторите. Негово задължение ще е да управлява текущите дела на банката и да опазва, попълва и управлява имуществото й.

Той ще получава, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на банката, както и ще може да "издирва и уточнява имуществото на банката". Временният синдик ще може да прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна, да завежда от нейно име дела, както и да събира парични вземания на банката.

Със съгласието или по предложение на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете временният синдик ще може да възлага на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване на активи. Те ще могат да препоръчват на временния синдик действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона. На практика това е текстът, който отваря възможност за международен одит върху парите от КТБ и при бъдещи подобни случаи.

Временният синдик ще се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, по които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото или извършването на други разноски. В промените е записано също така, че синдикът, временният синдик или Фондът за гарантиране на влоговете могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице, ако то не е изпълнило насрещна престация или тя е на значително по-ниска стойност от полученото, както и ако полученото е под формата на парична или непарична вноска в капитала му.

На практика временните синдици ще могат да преразглеждат и подлагат под съмнение състояли се вече разпоредителни сделки с активи на банката, като предявяват искове за отмяната на сделки, когато те са в нарушение на закона или нарушават масата на несъстоятелността на банката.

Вчера основният акционер в КТБ "Бромак" обяви в отворено писмо, че промените противоречат на българското и европейското законодателство. Според "Бромак" ако временните синдици се назначават по искане на Фонда за гарантиране на влоговете, се нарушава независимостта на съдебната система. Отнемането на лиценза на КТБ все още не е потвърдено от Върховния административен съд, тъй като "Бромак" обжалва. Именно поради тази причина премиерът Борисов поиска въвеждане на фигурата на временен синдик, докато съдът се произнесе окончателно и в правомощията си влезе постоянният синдик.

Коментари: 0