Основната ни цел за 2020 г. е да извадим „БДЖ-Товарни превози“ на печалба

Заложили сме превоз на 500 хил. тона товари повече спрямо миналата година

Инж. Иван Личев, управител на „БДЖ-Товарни превози\"

Основната ни цел за 2020 г. е да извадим „БДЖ-Товарни превози“ на печалба
10017 ~ 4 мин. четене
Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

Инж. Иван Личев е управител на „БДЖ-Товарни превози от ноември 2019 г. Завършил е „Радиоелектроника" във ВМЕИ София (сега Технически университет) и „Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт София (сега УНСС).Започва  трудовата си кариера в бившето ДСО „Електрон“. След това дълго работи в различни небанкови финансови институции, а от 2003 г. до назначаването му в „БДЖ-Товарни превози“ е икономически директор и председател на Управителния съвет на „Енергоремонт холдинг“.

- Г-н Личев, през последния месец „БДЖ-Пътнически превози“ ни изненадва всяка седмица, а напоследък – почти всеки ден, с нови и нови обществени поръчки за доставка на нов подвижен състав или за ремонти на наличния, а от вас не се чува нищо. Какво правите, откакто поехте „БДЖ-Товарни превози“?

- Работим усилено по стабилизирането на компанията. Имаме ясна визия относно това какви действия са необходими и които ще предприемем във възможно най-кратки срокове, за да не допуснем по-нататъшно влошаване на финансовото и техническо състояние на компания. 

Преразглеждаме процесите и оптимизираме тези от тях, които са икономически неефективни и генерират не малко излишни разходи за дружеството, като например - неефективното използване на вагонният парк, неоптималното планиране и реализиране на влаковете, което е предпоставка за по-високи от необходимите разходи за електроенергия, инфраструктурни такси и труд.

Пренасочваме освободените средства към дейности, носещи положителни икономически ефекти. Горното не може да се реализира без внедряване на съвременни софтуерни решения за оптимално управление на бизнес процесите – една от приоритетните цели, която съм си поставил от първия работен ден в „БДЖ-Товарни превози".

- По-конкретно? Няма ли да обявявате поръчки за доставка на нови локомотиви и вагони? Всъщност вие товарни вагони имате предостатъчно, въпросът е в какво състояние са те?

- Намиращият се на разположение към момента годен за експлоатация товарен вагонен парк е в рамките на необходимото - над 3000 вагона. А от средата на ноември досега работихме усилено и успяхме да сключим договори с товародатели, благодарение на които сме заложили в плана за 2020 г. увеличение на превозите на товари с 500 хил. т.

Този пръв резултат, мисля, дава ясна представа за основната бизнес задача, която сме си поставили – дружеството да развива много по активна маркетингова и търговска политика с цел разширяване на пазарното присъствие и увеличаване на международните превози.

- Колко тона превозихте през 2019 г.?

- Над 7 млн. тона. Тук се появява проблемът и възниква въпросът какво трябва да направим, за да стане възможно изпълнението на плана за 2020 г. и съответно – да превозим тези над 500 хил. тона повече.

Да, Вие добре споменавате обществените поръчки, които прави „БДЖ-Пътнически превози“, но между нас има съществена разлика като предприятия. Там се изпълняват превози по договор за обществена услуга с държавата, за което компанията получава определени субсидии, докато ние сме 100% търговско дружество.

Така че при нас проблемът с обявяването на обществени поръчки идва от факта, че дружеството дълго е имало задължения, а през последните години е работило и на загуба, поради което се оказа, че в своята история то никога не е ползвало банково финансиране. Без което, сам разбирате, нито една съвременна фирма не би могла да работи.

Поради което една от първите ми задачи след като встъпих в длъжност беше да проведа разговори с две от банките, с които работим, за целево финансиране на ремонта на локомотиви. Естествено, преговорите с банките ще отнемат време, но се надявам до края на първото тримесечие на 2020 г. договорът за първия кредит вече да бъде факт.

- Колко локомотива ще ремонтирате?

- Планираме да започнем с обновяването на минимум 10 локомотива от румънската серия 46. Това е извън изпълнението на един договор за капитален ремонт на два локомотива, който заварих, от които единият вече е завършен, а другият очаквам да приключи през първото тримесечие на 2020 г. И ако това, което сме планирали за 2020 г., реализираме успешно, то за 2021 г. можем да помислим и за обявяване на поръчка за доставка на рециклирани или нови локомотиви.

- С колко локомотива разполага компанията?

- Над 100, от които в експлоатация са малко над 80.

- А по отношение на вагоните какво планирате?

- Планираме сериозно да увеличим натоварването на нашите вагоно-ремонтни цехове, където ще извършваме необходимите ремонти на нашите товарни вагони. За целта вече работим по ускоряването на процеса по доставката на резервни части за вагоните.

- В какво финансово състояние поехте компанията?

- „БДЖ-Товарни превози“, както добре е известно от последните години, не е в цветущо състояние, като до встъпването ми в длъжност работи на загуба.

- Което не е логично за едно търговско предприятие, нали?

- Категорично! Поради това нашата основна цел за 2020 г. е да преобърнем тази негативна финансова тенденция от последните години, като извадим компанията над нулата.

Коментари: 0