Близо 9000 студенти ще бъдат освободени от такси

Създаден е списък със защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда.

Близо 9000 студенти ще бъдат освободени от такси

Снимка: БТА

36775 ~ 2 мин. четене

8916 студенти да бъдат освободени от такси за обучение предлага служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков в проект за правителствено постановление. То е за приемане на списък за професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. За да се стимулира приемът там, предишният управленски екип на МОН прокара тази политика, която продължава и служебното правителство.

Студентите са в първи и втори курс на обучение. Приети са през учебните 2020/2021 и 2021/2022 г. Те учат в 18 държавни висши училища. 7671 от тях са в редовна, а 1245 - в задочна форма на обучение.

Проф. Денков не предлага промяна в списъка на направленията и специалностите без такси. Те остават заложените от предшественика му Красимир Вълчев в ПМС №137/2020 г.

"Предложеният списък е съобразен с недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент, както и с липсата на достатъчно кандидат-студенти за обучение в обявените по държавния план-прием места. Целта е в краткосрочен период да се възобнови интересът на кандидат-студентите към тези специалности и да се подготвят необходимите кадри", пише министър Денков в доклада си до МС.

Професионални направления:

 1. Педагогика на обучението по…;
 2. Религия и теология;
 3. Математика;
 4. Физически науки;
 5. Химически науки;
 6. Химични технологии;
 7. Енергетика;
 8. Материали и материалознание.

Защитени специалности:

 1. Арменистика и кавказология;
 2. Африканистика – на ОКС „бакалавър“;
 3. Индология;
 4. Иранистика;
 5. Класическа филология – на ОКС „бакалавър“;
 6. Новогръцка филология;
 7. Румънска филология;
 8. Унгарска филология;
 9. Хебраистика;
 10. Ядрена техника и ядрена енергетика – на ОКС „бакалавър“;
 11. Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост – на ОКС „бакалавър“;
 12. Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост – на ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“;
 13. Топло- и ядрена енергетика – на ОКС „бакалавър“;
 14. Ядрена енергетика - на ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“;
 15. Корабостроене и морска техника – на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“;
 16. Хидростроителство;
 17. Металургия – на ОКС „бакалавър“;
 18. Технология на дървесината и мебелите – на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“.

За покриването на таксите през първия семестър на приетите в първи курс през учебната 2021/2022 г. са необходими 1,6 млн. лв. Те ще бъдат за сметка на разчетените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Сумата за 2022 г. ще бъде планирана със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните държавни висши училища.

Проектът на постановление трябва да бъде гласуван от Министерския съвет след едномесечно обществено обсъждане.

Подкрепи Economic.bg