От 500 до 1000 лв. глоба за неизряден домоуправител

Забранява се нарушаването на фасадата на жилищни сгради

От 500 до 1000 лв. глоба за неизряден домоуправител

Управител на сграда може да бъде наказан с глоба в случай, че не предприеме извършването на неотложен ремонт. Това е една от предвидените промени в Закона за етажната собственост, който депутатите приеха на първо четене днес.

Заложената глоба е в размер от 500 до 1000 лв., а за кмета на общината или района ще има санкция в размер от 300 до 700 лв.

Предвижда се още всички дейности, които нарушават целостта, архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сгради да бъдат забранени, предаде БНР.

Собствениците ще са задължени да поддържат сградата в техническо състояние според Закона за устройство на теритироията и да осигуряват безопасна експлоатация на съоръженията и инсталациите.

Общото събрание ще може да приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт на сградата, както и да определи 6-месечен срок, в който нововъзникнала етажна собственост да избира управителен съвет или управител. Беше предвидена и възможност правомощията на УС и на сдружението на собствениците или част от тях да се възлагат на юридически лица за срок 2 години.

Коментари: 0