12% от българите са използвали интернет за наемане на жилище през 2017 г.

Услуги от споделената икономика стават все по-използвани от българските граждани

12% от българите са използвали интернет за наемане на жилище през 2017 г.

Снимка: Pixabay

12.1% от българските граждани, използвали интернет през 2017 г., са наемали квартира от друго частно лице чрез специализирани платформи за споделено настаняване като Airbnb или чрез социални мрежи. Това сочат данните на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии през последната година в България. 

За първи път в изследването се наблюдава т.нар. „споделена икономика“, която включва използването и споделянето на ресурси между частни лица като места за настаняване (стая, апартамент, вила и др.) и превозни средства (например пътуване с кола).

За разлика от наемането на жилища, за каквото стана дума по-горе, по-малък е относителният дял на лицата, които са се възползвали от предлагането на споделено пътуване – 3.9%, става ясно от доклада. 

Взаимодействие с публичната администрация

През 2017 г. 20.7% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация. През последните 12 месеци най-голям е делът на хората, които са получили информация от уебсайт на публичната администрация (14.7%), следван от дела на изтеглилите формуляри от официална интернет страница (10.4%) и изпратилите попълнени формуляри (8.3%). 

Любопитно е, че жените са по-активни от мъжете в използването на онлайн услуги от публичната администрация. При жените 21.6% от анкетираните са потвърдили, че са се възползвали от административни е-услуги, а при мъжете – 19.8%. 

Е-умения

Ключът към това потребителите да се възползват максимално от възможностите, които предоставят цифровите технологии и глобалната мрежа, е наличието на информационна грамотност и е-умения. 

Резултатите от изследването показват, че 44.3% от лицата умеят да копират или преместват файлове или папки, а 27.9% могат да работят със софтуер за обработка на текст. Следват лицата, които се справят с инсталиране на софтуер или приложения (19.9%), и тези, които използват софтуер за електронни таблици (16.4%) или изготвят презентации (15.0%). Едва 1.2% от лицата са посочили, че могат да пишат програмен код на език за програмиране.

Електронна търговия

17.7% от анкетираните заявяват, че през 2017 г. са пазарували онлайн за лични цели. Най-активни в тази дейност са по-младите –  между 16-24 и 25-34 години с относителни дялове съответно 30.9 и 33.9%. Що се отнася до населението на възраст 65-74  години, едва 1% от тях правят поръчки онлайн. 

Не е изненада, че жените са по-активни в електронното пазаруване от мъжете – съответно 18.4 и 17.0%. 

Най-често онлайн са купувани дрехи и спортни стоки (73.3%), следвани от стоки за дома (30.5%) и покупките, свързани с пътувания или хотелски резервации (20.4%). 
Коментари: 0