Парите на общините в КТБ са напълно възстановени

Бюджетът е изплатил 76,1 милиона лева на местните администрации

Парите на общините в КТБ са напълно възстановени

Министерството на финансите възстанови остатъка от 36,8 млн. лв. на 15 общини по блокираните им сметки в КТБ и така всички средства на общините по блокираните им сметки в КТБ са възстановени напълно. Общият размер на наличностите на общините в КТБ беше 76,1 млн. лв., от които през месец септември бяха предоставени временните безлихвени заеми от централния бюджет за 39,3 млн. лева, припомнят от МФ.

Извършената на 13 декември 2014 г. операция е въз основа на подадена справка-декларация от общините, в изпълнение на РМС 802/03.12.2014 г. и във връзка с чл. 99 от ЗДБРБ за 2014 година. 

Чрез бюджета на съответната община ще се извърши разпределението им по сметки и по второстепенни, и от по-ниска степен, разпоредители. По този начин ще се възстановят текущите разплащания на дейностите в общините и ще се намалят просрочените задължения, свързани с основни социални и инфраструктурни проекти.

Средствата от 76,1 млн. лв., разпределени по общини:
 

 •     Белица - 10 641363 лв.
 •     Гоце Делчев - 2 655843 лв.
 •     Симитли - 321222 лв.
 •     Айтос - 5 482002 лв.
 •     Бургас - 21 359362 лв.
 •     Созопол - 6 401700 лв.
 •     Сунгурларе - 3 157344 лв.
 •     Козлодуй - 594082 лв.
 •     Дупница - 977125 лв.
 •     Долна Митрополия - 610210 лв.
 •     Раковски - 3 148126 лв.
 •     Сливен - 12 352577 лв.
 •     Борино - 964224 лв.
 •     Казанлък - 5 884224 лв.
 •     Харманли - 1 556216 лв.

Коментари: 0