Парламентът ще обсъжда нови размери на МРЗ

Предвидено е да бъдат решени 36 точки на редовното заседание на Министерски съвет днес

Парламентът ще обсъжда нови размери на МРЗ
128 ~ 1 мин. четене
Министрите ще разгледат проект на постановление за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната. Ще бъде разгледано и постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за осигуряване на целодневна организация на учебния ден в средищните училища за 2015 г.

Сред другите по-важни решения на МС са постановление за одобряване на допълнителни разходи за финансиране на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на България към шенгенското пространство. Ще бъде приет план за изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

Кабинетът ще реши и за решение на министрите от 2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г.

Ще бъде разгледан проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и възстановяване на приходи от бюджета на Министерския съвет за 2015 г. Ще бъде обсъдено закриване на Националната служба по зърното, както и проект на закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения.
Подкрепи Economic.bg