Патентното ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост обсъдиха съвместни проекти

Приоритетни са проектите, насочени към малкия и средния бизнес

Патентното ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост обсъдиха съвместни проекти
Ръководството на Патентното ведомство на Република България обсъди сътрудничеството си с представители на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). По време на срещата бе отчетен ходът на вече стартиралите проекти и да бяха набелязани посоките, по които през следващите 5 години ще продължи сътрудничество между двете ведомства.

Зам.-председателят  на ПВ д-р Давид Сукалински откри срещата и подчерта вниманието и ресурсите, които ПВ отделя при разработването и внедряването на т.нар. ЕСР (European Cooperation Projects). Сред тях той открои мащабния проект „Сканиране и съхранение на досиета/файлове“, който ще доведе до сканирането и цифровизирането на хартиените досиета за марки и дизайни. Отбелязан беше и приносът на ПВ при създаването на електронен Инструмент за изготвяне на решения (т.нар. Decision Desktop), който ще доведе до повишаване на качеството и намаляване на срока за издаването им.

Участниците на срещата дискутираха нови технически решения, които да облекчат бизнеса в комуникацията му с ведомствата. В хода на разговорите по проекта на новия Стратегически план 2025 за насоките в работата на СЕСИС за следващите 5 години д-р Сукалински отбеляза, че редица предложения, дадени от ПВ по време на консултациите, са намерили своето място в СП2025, което е знак, че приоритетите на ПВ съвпадат с тези на други национални ведомства и СЕСИС, както и със световните тенденции в развитието на електронните услуги в областта на индустриалната собственост.

Сред приоритетите на предстоящите проекти са специално насочените към малкия и среден бизнес, както и разширяването на мрежата за сътрудничество чрез задълбочаване на всички нива на връзките с Европейското патентно ведомство и Световната организация за интелектуална собственост – обмен на опит, общи електронни инструменти и т.н.

Новият Стратегически план 2025 на СЕСИС ще бъде гласуван на предстоящата през ноември т.г. среща на Управителния съвет и Бюджетния комитет на СЕСИС и ако бъде приет, ще влезе в сила за изпълнение от м. юли 2020 година.

Делегацията от СЕСИС бе водена от г-н Хавиер Морено, ръководител на направление „Европейско сътрудничество“ към дирекция Международно сътрудничество и правни дейности на СЕСИС.
Коментари: 0