ПИБ връща ликвидната подкрепа до 18 месеца

Надзорник на Европейската комисия ще съблюдава изпълнението на плана за преструктуриране на банката

ПИБ връща ликвидната подкрепа до 18 месеца
244 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия (ЕК) е одобрила 18-месечен срок за връщане на ликвидната подкрепа предоставена на Първа инвестиционна банка в края на юни тази година. Независим надзорник пък ще наблюдава прилагането на плана за преструктуриране и ще предоставя редовни отчети на ЕК.

Комисията е установила, че ликвидната подкрепа е в съответствие с всички правила на ЕС за държавна помощ. Планът на банката гарантира, че тя ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план без нарушаване на конкуренцията в Единния европейски пазар, се казва в съобщение на кредитната институция.

За да успокои зараждащото се паническо теглене на депозити в края на юни, държавата предостави на Първа инвестиционна банка ликвидна подкрепа в размер на 1,2 млрд. лв., одобрена от Европейската комисия. Поради тогавашните ограничения в държавния бюджет бе решено депозитът да е краткосрочен, падежиращ на 28 ноември 2014 г. Първа инвестиционна банка ще погаси 300 млн. лв. от предоставената сума на падежа, а България кандидатства за удължаване на срока на останалите 900 млн. лева за 18 месеца, считано от тази дата.

На 12 ноември Първа инвестиционна банка е предоставила на ЕК план за възстановяване на ликвидността. В него институцията се ангажира да погаси ликвидната подкрепа на предварително заложени в плана дати. ПИБ е поела ангажимент за укрепване на ликвидността, усъвършенстване на структурата на корпоративно управление и политиките за управление на риска.

С цел ограничаване на всякакви изкривявания на конкуренцията, предизвикани от помощта, Първа инвестиционна банка също така се е ангажирала с няколко ограничения за периода на ползването на подкрепата, в това число да не изплаща дивиденти, да не прилага агресивни търговски практики и да не извършва придобивания.

Подкрепи Economic.bg