По-малки разлики във финансирането на специалностите във ВУЗ-овете

Стимулираме най-добрите и перспективни професии, заяви Меглена Кунева

По-малки разлики във финансирането на специалностите във ВУЗ-овете

Снимка: Стоян Йотов

Министерството на образованието и науката разработва механизми за намаляване на ножицата във финансирането на специалностите в университетите, съобщи вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Тя обясни, че държавната субсидия на направление „Медицина“ е 10 пъти по-голяма от тази на „Педагогика“. В Европейския съюз разликата между най-ниско и най-високо финансираните специалности е около 6 пъти. 

Кунева заяви, че при срещата си със Съвета на ректорите, финансирането на висшето образование е било основна тема и припомни, че план-приемът за тази академична година е бил редуциран с 9000 места.

„Министерството има за цел да въведе критерии за качество и за доказване на нуждата от разширен прием, така че пазарът на труда да срещне пазара на образованието. В пазара на образование има големи възможности за реализация на специалности като право, икономика и туризъм. Ако видите пазара на труда, едва 20% от завършилите туризъм са се реализирали. 

Университетите трябва да преценят кои са добрите им специалности и кои не дават добра реализация. Нашето желание е да стимулираме най-добрите. Висшето образование има една цел - след ползотворно учене да си намериш работа“, добави тя.

Преди няколко дни Кунева представи доклад за ученето през целия живот. Според него, българинът престава да учи на 31-32 години, което, по думите й, е лош прогностичен белег за икономиката. „Ако ученето през целия живот минава през университетите, то това е възможост за тях. Те трябва да предоставят нови образователни услуги, например за хора с активна кариера“, заяви тя.

Кунева припомни, че провежданата политика за тройно увеличение на студентите от българската диаспора е изключително позитивна и тя ще продължи.

Коментари: 0