Повече от 50 000 българи нямат достъп до аптеки

Ще се облекчат условията за откриването на обекти в малките населени места

Повече от 50 000 българи нямат достъп до аптеки

Снимка: Стоян Йотов

50 662 души  в малки населени места в 16 общини  нямат достъп до аптека, защото няма действащи обект. Това, каза министърът на здравеопазването Петър Москов по време на парламентарния контрол.

По думите му още по-остър е проблемът с денонощните аптеки, тъй като от действащите на територията на страната 3995 аптеки само 0.8 на сто са с денонощен режим на работа. В регионите на Видин, Враца, Разград, Смолян и Търговище няма денонощна аптека, допълни министър Москов.

В същото време като средностатистически показател по брой аптеки на глава от населението България се нарежда сред първите страни в Европа с 1806 души, обслужвани в една аптека срещу средноевропейски показател от 4450 души, обслужвани в една аптека, посочи Москов.

Това показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки на глава от населението, но на едно от последните по достъп до фармацевтична услуга, тъй като достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от обема дейности, които те осигуряват и равномерното им разпределение на територията на страната, обясни той.

Към момента законодателството не урежда критерии по отношение на разпределението и гъстотата на аптеките по територия, както и режима на работа на аптеката. По този начин преценката за мястото на откриване на аптеката, за нейния режим на работа, обем на предоставени услуги и продукти е единствено в ръцете на носителя на разрешение за търговия на дребно, като това би могло да бъде и община, чрез регистрирано по търговския закон юридическо лице.

Работна група в Министерство на здравеопазването е изготвила предложения, които да залегнат в Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с цел прилагане на пакет от мерки за стимулиране предоставянето на фармацевтична услуга в малките населени места и слабо населените общини.

Коментари: 0