Правителството набеляза какво да прави след влизането в ERM-2

МС даде мандат на министъра на финансите да преговаря за поетите спрямо европейските партньори ангажименти

Правителството набеляза какво да прави след влизането в ERM-2

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Правителството одобри на днешното си заседание последващите ангажименти след присъединяването на България към Валутно-обменния механизъм (ERM II) и към Банковия съюз. Основните действия, които трябва да се предприемат по силата на поетите от страната ни ангажименти за присъединяване към еврозоната, са в областта на небанковия финансов сектор, управлението на държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и борбата с изпирането на пари.

След като евентуално страната се присъедини към валутния съюз, тя ще трябва да изпълни още три технически критерия (Маастрихтските критерии), за да прекрачи от „чакалнята“ в клуба на богатите държави. Освен тях обаче, докато е в ERM-2 най-малко две години България ще трябва да изпълни всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Предстои да бъдат проведени преговори по тези последващи ангажименти с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания, обясняват от Министерския съвет.

За да изпълни всички поети вече ангажименти, правителството сега даде мандат на министъра на финансите да преговаря по тях. Това решение е продължение на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка за участие на страната ни в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и за намеренията ни за кандидатстване в ERM-2, което получи и политическата подкрепа на еврогрупата.

 

Коментари: 0