Правителството одобри 10 млн. лв. за ремонт на студентски общежития

На същото заседание бяха одобрени и 10 млн. лв. за модернизация на професионалните гимназии

Правителството одобри 10 млн. лв. за ремонт на студентски общежития

Снимка: Красимир Свраков

948 ~ 1 мин. четене
Автор: Economic.bg
Бюджет 2021

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития. Тази сума е част от отпуснатите през септември 2020 г. 66 млн. лв. за ремонтиране на общежитията. Държавните висши училища обаче не успяха да усвоят средствата до края на миналата година и това налага да бъдат разчетени в бюджета за 2021 г.

Целта е да бъдат подобрени социално-битовите условия на студентите, като ще се инвестира в енергийна ефективност на сградите и ще се осигури съвременна среда за подготовка. Цели се повишаване на качеството на образование и стимулиране интереса на студентите.

На същото заседание са одобрени и още 10 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г, но за модернизация на професионални гимназии. Ще бъдат разплатени 7 договора за модернизиране на образователната инфраструктура на професионални гимназии, които се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Необходими са още малко над 752 хил. лв., които ще са за сметка на преструктуриране на разходите по бюджета на МОН.

Цели се подобряване на материално-техническата база на общо 103 държавни професионални гимназии.

Подкрепи Economic.bg