Правителството одобри трета частна болница в Сливен

Лечебното заведение ще работи със Здравната каса и ще получава държавно финансиране

Правителството одобри трета частна болница в Сливен

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

1380 ~ 2 мин. четене

Министерският съвет одобри, по предложение на здравния министър Кирил Ананиев, създаването на трета частна болница в Сливен. Лечебното заведение се казва „Св. Лука“ и е специализирано в осъществяването на физикална и рехабилитационна медицина. Тя ще извършва и продължително лечение по вътрешни болести, за които е установена потребност съгласно Националната здравна карта: вътрешни болести, кардиология, нервни болести, ревматология.

Правителството е взело решение да бъде създадена частната болница на база тригодишния ѝ план за развитие, оценката на потребностите и положително становище от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Лечебното заведение е заявило, че предвижда да разполага със 100 легла за лечебна дейност по физикална и рехабилитационна медицина и 100 легла за продължително лечение по вътрешни болести.

Оценката на потребностите, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ спрямо Националната здравна карта, е идентифицирала потребност от допълнителни болнични легла по специалност физикална и рехабилитационна медицина. Анализът е потвърдил, че към момента има недостиг от 9 легла, а за продължително лечение — от 75 легла. Броят на леглата за продължително лечение в област Сливен е едва около една трета от установените потребности за населението, пише в мотивите на Министерския съвет към решението от днес.

Заявеното в бизнес плана отделение без легла по физикална и рехабилитационна медицина ще разкрие 30 места за краткотраен престой. Но те не попадат в обхвата на Националната здравна карта и за него не може да бъде извършена оценка на потребностите.

В рамките на процедурата е получено становище от НЗОК, според което е нецелесъобразно увеличаване на финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Сливен за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения.

Подкрепи Economic.bg