Правителството прие новата формула за линията на бедност

Методологията се актуализира заради промените в политиките за хората с увреждания

Правителството прие новата формула за линията на бедност

Снимка: Economic.bg/ Красимир Свраков

На днешното си заседание правителството прие предложната от Министерството на труда и социалната политика нова формула, по която ще се изчислява равнището на линията на бедност в страната. Промяната е свързана с измененията в политиките за правата на хората с увреждания. Тя се налага с оглед на необходимостта от създаване на по-прецизна и детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова устойчивост при предоставяне на социалните помощи за хората с увреждания.

Съгласно новата методика линията на бедност вече ще се определя от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ SILC за предишната година и се умножи по индекса на цените за малката по състав кошница на годишна база.

С приемането на новия нормативен документ се създава устойчивост на политиката за финансова подкрепа за хората с увреждания, като се изключва възможността за понижаване размера на линията на бедност на страната. Това е в съответствие с провежданата политика на правителството за увеличаване на степента на защита на уязвимите групи от българските граждани.

Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания. Размерът на линията на бедност се определя ежегодно до 31 август с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.
Коментари: 0