През зимата в офиса - минимум 13 градуса

Това предвижда нова наредба за минималните изисквания на микроклимата на работните места

През зимата в офиса - минимум 13 градуса
268 ~ 2 мин. четене
При работа в закрити помещения оптималната температура през студения период трябва да бъде между 16 и 23 градуса, а през топлия - между 18 и 25 градуса. По-ниските температури са допустими при полагането на по-тежък труд. Допустимата температура през зимата на работните места не може да бъде под 13 градуса, а през лятото - над 28 градуса. При жеги навън температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

Това предвижда Наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места, която е в сила от 1 ноември, съобщават от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

С наредбата се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата - температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Въвеждат се оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата. Оптималните се прилагат в климатизирани помещения. Допустимите - в помещения, където поради технически или други причини не е възможно да се осигурят оптималните норми на микроклимата.

Относителната влажност на въздуха може да варира между 35 и 75 процента според периода и температурата в помещенията, предвижда наредбата.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия - вятър, висока температура, дъжд, мъгла, да прецени доколко те могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, осигуряване на подходящи лични предпазни средства, както и на помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма.

Контролната дейност на ГИТ показва, че с всяка изминала година броят на работещите при неблагоприятни условия на труд намалява. През 2013 г. работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми, са 9,7 процента от заетите, а през 2012 г. те са били 11,5 процента. Най-сериозен дял на работещи при неспазени хигиенни норми през 2013 г. е констатиран в предприятия от добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg