Президентът наложи вето на промените в Административнопроцесуалния кодекс

Румен Радев смята, че те ще намалят интензитетът на защитата на правата на гражданите

Президентът наложи вето на промените в Административнопроцесуалния кодекс
Президентът Румен Радев  наложи вето върху от промените в Административнопроцесуалния кодекс, предложени от ГЕРБ и приети окончателно в пленарна зала преди седмица. Държавният глава оспорва 16 разпоредби от законопроекта, които според него отдалечават кодекса от основни конституционни начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право.

Според президента ще се намали интензитетът на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение. Тези разпоредби ще се отразят неблагоприятно на ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на администрацията, пише още в позицията.

Държавният глава изразява несъгласие с  разпоредбите относно правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания, драстично увеличените такси в касационното производство и премахването на касационната инстанция в редица специални закони.

Президентът подчертава, че съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за правата на човека, който приема, че държавата не трябва да поставя правни и практически пречки пред неговото упражняване. Като създават неясна родова подсъдност, увеличават разходите за правосъдие с приетата местна подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното производство и премахват касационната инстанция в специални закони, оспорените разпоредби на ЗИД АПК поставят именно такива пречки.

Тези разпоредби ще намалят способността на административното правосъдие да бъде сред основните фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона. Така е застрашен правовият и демократичен характер на съвременната държава.
Коментари: 0