Приеха бюджета на ЕС за 2016 г.

Приоритети са бежанската криза, научни изследвания и иновации и младежка заетост

Приеха бюджета на ЕС за 2016 г.
Европейският парламент прие бюджета на ЕС за следващата година. В него са предвидени 155 млрд. евро бюджетни кредити и почти 143,9 млрд. евро за кредити за плащания, както бяха договорени на 14 ноември. 

Той беше приет с 516 гласа "за", 179 "против" и 8 "въздържал се". Основните средства ще бъдат заделени за справяне с бежанската и миграционната криза, за насърчаване на малки и средни предприятия - допълнителни 14,3 млн. евро, за студентите и програмите за обмен "Еразъм +" - 6,6 млн. евро и за програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" - 31,8 млн. евро. От ЕС ще бъдат отпуснати още 34 млн. евро за незабавно осъществяване на финансова подкрепа за Турция. 

"Европейският парламент прие бюджета на ЕС за 2016г. с огромно мнозинство, много по-голямо от миналата година! Това е силен сигнал за отговорност и единство!", сподели еврокомисарят Кристалина Георгиева. "Ясните правила и процедури са също и най-добрата защита срещу грешки в изпълнението и отчитането на европейските проекти.", допълни тя. 

Коментари: 0