Приходите от концесии са се увеличили с 23%

В Закона за държавния бюджет за тази година е записано, че очакваните приходи от концесии за 2017 г. е 34 млн. лв.

Приходите от концесии са се увеличили с 23%
Приходите на държавата от концесии са се увеличили с 23% през първите три месеца на 2017 г. спрямо същия период на миналата година. Данните са на Министерството на енергетиката, което е отговорно за събирането на таксите от концесионните договори.

В Закона за държавния бюджет за тази година е записано, че очакваните приходи от концесии за 2017 г. е 34 млн. лв. Същата сума бе планирана и през миналата година. Разликата е, че тогава към края на март бяха събрани58.4% от планираното, а сега – 81.43%.

По разпореждане на служебния министър на енергетиката Николай Павлов в министерството беше направен анализ на изпълнението на всички концесионни договори, съобщиха от ведомството. Предприети са действия за събиране на забавени през годините концесионни такси, лихви и неустойки по договорите. Така през първите три месеца на 2017 г. са събрани над 1.103 млн. лв. лихви и неустойки. Близо 8 млн. лв. са просрочените през годините вземания от концесионни плащания, които бяха събрани до 28 февруари 2017 г.

Дължимите суми се внасят доброволно или принудително, като са инициирани и процедури по съдебен ред.

До момента са обезпечени всички вземания по концесии за добив на твърди горива. Предприети са действия за събиране на дължимите суми за нефт и природен газ, както и за метални полезни изкопаеми. До края на месеца предстои да бъдат връчени покани за доброволно изпълнение на останалите концесионери, които добиват строителни, скалнооблицовъчни и инертни материали.

Предприетите действия от страна на Министерството на енергетиката са с цел да се защити в максимална степен интересът на държавата, резултатите ще се отразят благоприятно върху приходите на държавния бюджет.
Коментари: 0