\"Пристанище Бургас” ЕАД приключи годината с над 2 млн. лв. печалба

През 2014 година са обработени 163 товарни кораба

\

„Пристанище Бургас” ЕАД приключи 2014 година с положителен резултат от над  2 милиона лева.

През 2014 година са обработени 163 товарни кораба, като отчетения товарооборот е над половин милион тона. Спрямо заложения бизнес план пристанището бележи ръст на обработените товари от 25%. В  „Пристанище Бургас” ЕАД се обработват кораби с насипни  и генерални товари като кокс, руди и концентрати, скрап, урея, чугун, изкуствени торове, каолин, захар, сол, метали, биг-бегси, ПДЧ  и др. През изминалата година е отчетено сериозно завишение при обработката на генерални товари, които са 231 хиляди тона, като ръстът спрямо разчетите е приблизително три пъти.

В другото основно направление от дейността на дружеството -пасажерското обслужване за периода от април до ноември  Морска гара Бургас обслужи 27 пасажерски лайнера, на едни от най-големите оператори, като Royal Caribbean, Princess Cruises, MSCCruises, Costa Cruises, Carnival Cruise Lines.

41 762 круизни туристи имаха възможността да посетят Бургас и региона.

Припомняме Ви, че през месец декември 2014 г. бе открита  Зоната за обществен достъп на пристанище Бургас. Свободният достъп до Морска гара и Марина Порт Бургас е само първата крачка от развитието  на тази пристанищна зона.  В средносрочен план е предвидено изграждане на Модул 3 на Морска гара Бургас, специализиран за заминаващи пасажери, цялостна рехабилитация на вълнолома с пешеходна алея по него, монтиране на плаващи понтони и вълнобой за 69 нови лодкостоянки.

В рамките на тази година в зоната ще бъде рехабилитирана Магазия 1 в Морски Културен център, в който ще са разположени пристанищния морски музей, информационен и обучителен център, място за конференции и обществени събития, търговска и развлекателна зона.Целта е тази територия да стане все по-атрактивна целогодишно за посещения и разходки”, каза изп. директор на „Пристанище Бургас” ЕАД Диян Димов.  

Коментари: 0