Прокуратурата поиска имунитета на Делян Добрев заради „Белене“

Според доказателствата бившият министър е ощетил НЕК с 4.56 млн. лв.

Прокуратурата поиска имунитета на Делян Добрев заради „Белене“
Главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл искане до Народното събрание за снемане на имунитета на депутата от ГЕРБ Делян Добрев. Той е обвинен в умишлена безстопанственост, докато е бил  министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет „Борисов“. Прокуратурата смята, че има достатъчно доказателства, които показват, че Добрев е ощетил НЕК с 4.56 млн. лв., като това са средства разходвани около проекта АЕЦ „Белене“.

 В своето съобщение прокуратурата посочва, че на 28 март 2012 г. Министерският съвет е приел решение за прекратяване изграждането на АЕЦ „Белене“. Ден по-късно това решение  е потвърдено от Народното събрание. Въпреки тези две решения договорът за изграждане между „НЕК” ЕАД и „Парсънс Иендси Юръп Лимитед” /Парсънс/ не е бил прекратен и плащанията са продължили.

Малко по-късно, след като излезе информацията за обвинението Делян Добрев обяви, че ще внесе заявление до ръководството на Народното събрание, с което се съгласява доброволно депутатският му имунитет да бъде снет.
Той ще внесе заявлението си за доброволно отказване от имунитета лично в деловодството на Народното събрание в 16:00 ч. днес. Веднага след това народният представител от ГЕРБ ще направи кратко изявление пред медиите в сградата на парламента, съобщават от партията.

Според прокуратурата това обстоятелство е било известно на министър Делян Добрев, който въпреки вменените му права и задължения не е предприел действия за изпълнението на предложеното и гласувано лично и от него Решение на Министерски съвет за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене”. Не са налични каквито и да е разпоредителни действия и издадени писмени заповеди или указания към ръководните органи на „БЕХ” ЕАД, респ. към „НЕК” ЕАД по отношение на дейности, които следва да се извършат във връзка с прекратяване на изграждането на АЕЦ, касаещи договора с Парсънс, се казва още в съобщението.

От него излиза, че Добрев не е взел отношение по тези въпроси, въпреки че му е изпратено изрично писмо с Меморандум Изх. № 91-РД-26/19.06.2012 г. от изпълнителния директор на „НЕК” ЕАД, в който са развити въпроси относно прекратяването на договора. Делян Добрев, като министър на икономиката, енергетиката и туризма, не е организирал и контролирал изпълнението на държавната политика в областта на енергетиката съобразно решенията на Министерския съвет и на Народното събрание.

Прокуратурата представя и кратка хронология за развитието на проекта „Белене“ през години. От там посочват, че през 2004 г. НЕК е провела процедура „Договаряне с обявление” по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Избор на Архитект-Инженер за изпълнение на дейностите по програмата за финансиране и строителство на АЕЦ ”Белене”. Бил е избран изпълнител - „Парсънс Иендси Юръп Лимитед” /Парсънс/, в резултат на което на 31 януари 2005 г. е бил сключен Договор № I-455-05.

Възложената с този договор работа била разделена на две фази: Фаза I - „Фаза на развитие и договаряне на проекта” /включва избор на изпълнител /строител/ на ядрена централа, подготовка и подписване на договор/ и Фаза II - „Фаза на изпълнение на проекта” /включва проектиране, осигуряване на качеството и контрол на качеството, лицензиране, строителство, промени в проектирането, въвеждане в експлоатация и инженерингово подпомагане за АЕЦ ”Белене”/.

Коментари: 0